Membrete Ebre Digital.jpg

23 de novembre de 2018

 
Bous: algunes coses estan canviant, i pensem que per a bé.

            El fet que les persones i la societat avanci en valors hauria de ser l’objectiu més anhelat de tot ésser humà, i hem de reconèixer que en molts d’aspectes aquest ha estat el camí que ha seguit el nostre poble d’Amposta.

            Costums, creences i tradicions d’explotació i maltractament, tant de persones com d’animals, estan sent cada vegada més condemnades socialment, i denunciades en els casos que malauradament encara es donen. La consciència social creix i en conseqüència canvien les actituds de la gent. Ara, podríem dir, que es pot parlar i posar en qüestió quasi tot: el sistema polític, el sistema econòmic, els plans d’educació, la sexualitat, el sistema sanitari, pressupostos… cada vegada s’afavoreix més la participació ciutadana i això és d’agrair.

            Al nostre poble, però, els últims anys ha anat avançant i agafant notorietat un tema que a la vegada s’ha convertit, fins al moment, en intocable. Aquest és el tema dels bous i de tot el que això implica.

            Ens preguntem perquè es dóna aquesta impossibilitat de dur a terme un debat tranquil, constructiu i enriquidor, quan hi ha una part important de la ciutadania que no comparteix i desaprova bona part dels actes taurins.

            El motiu pel qual no s’estableix aquest debat pensem que bàsicament obeeix a dues raons. La primera pot ser per un pur desinterès al voltant d’aquest tema. La segona creiem que respon a diversos condicionants, que entenem representen un dèficit en una societat sana democràticament, i que són: la forta pressió del lobby taurí, la diversió malgrat el patiment animal, el manteniment d’una tradició amb un clar retrocés en valors, pensar que manifestar-se en contra pot tenir unes suposades conseqüències negatives per al seu negoci o la seva persona, i les pressions polítiques que impedeixen afrontar el tema pensant en una suposada rendibilitat electoral.

            Malgrat tot, com no es pot aturar l’avenç de la nostra societat i del nostre poble, ha arribat un moment en què s’han donat les circumstàncies perquè de forma positiva es comenci a crear un debat tranquil, respectuós i seré des de la base, des de la ciutadania.

            És aquí quan tornem al principi i diem que “Algunes coses estan canviant” i és perquè estem copsant com s’estan creant diàlegs en l’àmbit de carrer basats en la consciència i el respecte per damunt de tot. Es constata com gran quantitat de gent es posa les mans al cap quan s’informa que l’Ajuntament d’Amposta en ple, és a dir tots els grups polítics, van aprovar facilitar la implantació d’un projecte de museïtzació del bou brau al terme d’Amposta. No ens podem enorgullir de res més el poble d’Amposta, com ara de la música, de les arts o dels esports, per exemple?.

            Veiem com un fet molt positiu quan la gent s’atura a pensar i es manifesta totalment contrària a fer patir els animals, com passa als actes del bou embolat. Igualment crea molta esperança veure

com els nostres joves es pronuncien i vetllen per l’educació en valors dels seus fills, i per tant és enormement valuós i significatiu que una bona part de les persones que treballen en l’àmbit de l’educació al nostre poble, s’hagi implicat en aquest debat de conscienciació.

            Creix el desig de què des de l’Ajuntament es faciliti el sorgiment d’iniciatives alternatives que donin espai a la creativitat i a un divertiment sa, on pugui participar i gaudir de manera àmplia tothom i que no sigui a costa del patiment de cap ésser viu.

            Aquesta tasca d’afavorir el debat al carrer va acompanyada de la recollida de signatures que avalen aquest sentiment expressat. L’objectiu és fer-ho arribar a tots representants polítics de l’Ajuntament d’Amposta perquè aquests puguin tenir una mostra de l’opinió de bona part de la ciutadania i poder actuar en conseqüència.

            Entenem que tot bon governant ha d’agrair les col·laboracions que menen de l’altruisme i del desig d’aconseguir un poble que respecti cada vegada més les persones, els animals i tots els éssers vius. Aquesta iniciativa l’encapçala tot un seguit de persones d’Amposta que ho fan a nivell individual i que no ho fan baix les sigles de cap associació, entitat o partit polític.

TOTS SOM POBLE.