El nostre compromís

      L'Associació TOTS SOM POBLE ens comprometem a treballar d’acord amb el que es defineix en els seus estatuts:

     "Promoure la cultura des d'una vessant ètica, ecològica i que fomenti els valors de convivència i de respecte a totes les persones i animals. Per tant, intentar aconseguir l'eliminació progressiva dels actes taurins que comporten un patiment físic o psicològic dels bous com i que tenen com a única finalitat el divertiment de les persones”.

      Afegim que el camí que hem emprés és el del diàleg tranquil aportant  propostes per fer  créixer el nivell de consciència,  apostant per l’educació i per un tipus de divertiment on es potenciïn els valors nobles i la creativitat.

       Entenem que per dur a terme el nostre objectiu cal la implicació de cada persona des del seu àmbit personal d’actuació,  però especialment cal la complicitat dels polítics, el grau de responsabilitat que tenen en aquest assumpte és molt gran.

       És un compromís nostre fer arribar al màxim de polítics possible la nostra visió i el nostre missatge, a aquest punt estem dedicant molt d’esforços i ho estem portant a cap.