COMUNICAT DE L'ASSOCIACIÓ TOTS SOM POBLE Publicat en diferents mitjans de premsa


     El dia 1 d'octubre del 2010, fa 9 anys, es va aprovar la llei 34/2010 de regulació de les festes tradicionals amb bous.   

       Malgrat diuen que va ser consensuada entre les administracions locals, la Generalitat, col∙legi de veterinaris de Tarragona, ramaders, penyes taurines i altres representants de la societat civil, no va ser així, no es va tenir en compte ni es va consultar al gruix de població que no estava a favor d'aquest espectacle de divertiment en el sofriment animal.
        És una falsedat quan s'afirma que la població de les Terres de l'Ebre és partidària dels Correbous amb totes les seves modalitats embolats i capllaçats inclosos. Dels 57 pobles que conformen les Terres de l'Ebre menys del 50% fan bous i aquests queden reduïts concretament a les comarques del Montsià, Baix Ebre i als pobles d'Arnes i Horta de Sant Joan, així i tot molta gent d'aquestes poblacions es manifesta marcadament antitaurina.
      És un fet que, en aquests 10 anys que han passat des que es va aprovar la llei, la societat ha fet importants avenços en l'àmbit tecnològic i de comunicacions amb xarxa, això ha provocat que iferents entitats i persones sensibles al maltractament animal assistiren a aquests actes taurins i fessin públiques imatges i gravacions esfereïdores del que passa en aquests espectacles, per exemple, en els bous embolats i en els bous capllaçats. La conseqüència d'això no ha estat altra que el creixement de la consciència entre la població que fins ara n'era desconeixedora i que es limitava a no assistir a aquests espectacles o a participar de la festa sense contemplar les crueltats.
      Avançats en consciència i en responsabilitat, des de posicions polítiques i des de la societat civil, han coincidit persones disposades a modificar aquesta llei tan desafortunada que impedeix a la societat progressar en valors sans, i en conseqüència s'ha començat a treballar per modificar‐la.
       Al nostre poble, que també és de les Terres de l'Ebre i, on hi ha molta gent que se sent antitaurina, s'ha constituït recentment l'Associació TOTS SOM POBLE que aglutina tot un seguit de ciutadans que manifesten i argumenten serenament el desacord amb la celebració d'aquests espectacles i de tot el que comporten.
     Des de l'Associació TOTS SOM POBLE donem ple suport a l'aprovació de la proposta de resolució provada pel Parlament de Catalunya el passat dia 26 de Setembre i desaprovem la reacció de les penyes taurines i molt especialment la dels ajuntaments de les Terres de l'Ebre on es fan festes amb bous.
Fins ara una silenciada temor a manifestar una postura contrària als actes amb bous ha tingut egrestada la llibertat d'opinió de molta part de la ciutadania, i això és un fet extremadament greu en una societat que es pretén oberta i participativa. De la major part dels representants polítics del nostre Ajuntament d'Amposta esperàvem una actitud diferent. Pensem que aquest Ajuntament ha desaprofitat una ocasió molt important per demostrar que ens representa a tots i a totes, no només als que criden més, als qui s'apropien de manera imperativa de la identitat del
territori i als que utilitzen un discurs populista, si no també a una part de ciutadans que s'han dirigit a ell per parlar del tema i que no se'ls ha tingut gens en compte.
És que potser pensen que poden perdre els vots que els sectors taurins els han donat? Tenen
constància absoluta quants vots representen? Han avaluat si la seva actuació els pot comportar
pèrdua de vots del sector contrari als correbous? Potser van errats de comptes.
Si més no celebrem que la societat està evolucionant en consciència i que ha arribat a entendre
que els animals són éssers, igual que els humans, que mereixen un respecte i que mai han de ser
maltractats. Fer‐ho per divertir‐se en el seu sofriment no té perdó. Aquesta consciència s’aplica a
la majoria d'animals de companyia gossos, gats, cavalls i fins i tot als animals de circ, però, que
passa amb els bous? Aquí els instints més primaris no deixen aflorar aquesta consciència i
s'apanyen els arguments necessaris i les excepcions a la llei per a que alguns puguin treure'n
profit.
Als polítics, quan la ciutadania posem l'atenció en aquest punt de consciència, els hem d'exigir no
solament que administren correctament els recursos econòmics, l'espai públic, els serveis públics
municipals, sinó que tinguin molta cura en els valors més grans d'un poble, que són el respecte a
l'entorn, al medi ambient, als animals i a les persones, que procuren que aquests valors vagin
calant en tots els nivells de la població i que aquesta llavor germini en cada u dels nostres infants
i joves que són el futur de la nostra ciutat. Si es permeten que domini el crit, la força i la coacció
en contra dels debats serens i constructius avançarem pel camí equivocat i no ens mourem d'on
som. Potser quan voldrem dialogar des de la pluralitat i el respecte no en sabrem, no s'haurà
ensenyat a temps.
No volem acabar sense agrair als tres regidors que al ple municipal de l'Ajuntament d'Amposta el
dia 30 de Setembre, van expressar els seus convenciments oposats a la majoria absoluta, per
damunt de la pressió que visiblement es copsava a la sala.
Mahatma Gandhi va dir: "la grandesa d'una nació pot ser jutjada per la forma com tracta els
seus animals", sense excepcions.
ASSOCIACIÓ TOTS SOM POBLE
Amposta, 1 d'octubre del 2019