LA NOSTRA VISIÓ

 L'associació TOTS SOM POBLE pensem que:

 

  • Cada persona té l’obligació moral de què el seu entorn i la societat en la que viu evolucioni avançant en valors sans i humanitaris.

  • La tradició no ha de justificar-ho tot. Hem de mantenir la tradició de tot allò que ens fa avançar en el coneixement i en la justícia. Gràcies al coneixement i a la justícia moltes tradicions inhumanes i abusives han deixat de fer-se quan les societats han avançat en consciència.

  • Els animals són éssers, igual que els humans, que mereixen un respecte i que mai han de ser maltractats. Fer-ho per divertir-se en el seu sofriment és immoral. Mahatma Gandhi va dir: “La grandesa d’una nació pot ser jutjada per la forma com tracta els seus animals”.

  • La convivència d’un poble ha de basar-se en el respecte i la llibertat. En el tema dels bous la llibertat d’expressió està segrestada per la temor que manifestar l’opinió contrària tingui conseqüències negatives per a la mateixa persona o per al seu entorn. Això és molt greu i és un símptoma  d’una societat democràticament poc sana.

  • El futur del nostre poble dependrà dels valors que en el moment present cultivéssim i féssim créixer. Un poble que creix en consciència valorant, cuidant i respectant els éssers vius i tot el que l’envolta és un poble encaminat cap al progrés de veritat. Mantenir i fomentar tradicions que impliquen el maltractament dels animals ens fixa a una part del passat que decididament hem de rebutjar.

  • L’economia va lligada a les activitats, si les activitats són èticament i moralment insanes l’economia que es genera tampoc té bona salut. Contràriament l’economia que es basa en la consciència es fa forta, estable i atractiva i així transforma a poc a poc un territori. Aquí tenim un exemple en la creació del Parc Natural del Delta de l’Ebre que ha esdevingut un motor econòmic i part decisiva en el desenvolupament turístic, social, de coneixement i de prestigi per als nostres pobles. Si s’aposta per un territori referent en les festes de maltractament animal, s’ha de tenir ben present cap a on anem i què tindrem a partir d’ara. En aquest sentit els polítics municipals tenen una gran responsabilitat, de les seves decisions depèn en bona part la imatge d’un poble, el camí que empren i el seu futur.