Forma'n part

   TOTS SOM POBLE som una associació sense ànim de lucre inscrita al  Registre d'associacions de la Generalitat de Catalunya en data 26/07/2019 i amb el número de registre 66076.

    La finalitat de l'Associació TOTS SOM POBLE és:

    “Promoure la cultura des d'una vessant ètica, ecològica i que fomenti els valors de convivència i de respecte a totes les persones i animals. Per tant, intentar aconseguir l'eliminació progressiva dels actes taurins que comporten un patiment físic o psicològic dels bous com poden ser els bous capllaçats o embolats i que tenen com a única finalitat el divertiment de les persones”

   Ja  hem dit que som una associació sense ànim de lucre i el fet de fer-te soci no comporta el pagament de quotes periòdiques, ja que no tenim previst passar-ne cap. Així i tot, donat que les actuacions previstes comportaran algunes despeses, l'associació acceptarà aportacions i donacions econòmiques de part d'empreses, institucions o persones individualment. Si voleu ajudar-nos econòmicament, contacteu amb nosaltres a través del compte de correu ampostatotssompoble@gmail.com i us indicarem com fer-ho.

 

   La forma de contactar amb L'ASSOCIACIÓ TOTS SOM POBLE és a través del contacte personal amb algú dels qui formem la junta rectora, en el decurs de l'assemblea general que es farà com a mínim una vegada a l'any, i també a través del correu electrònic que al peu de pàgina us indiquem.                                   

   Agraïm la vostra confiança, com més serem més gran serà la força de la consciència necessària per fer el canvi, per això el vostre suport és tan útil i necessari.

Alta com a soci a l'associació TOTS SOM POBLE

Moltes gràcies!